O nama

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Centar za srce BH“ Tuzla

Centar za srce BH Tuzla

Cilj osnivanja “Centar za srce BH“ je izgradnja moderne, funkcionalne bolnice koja će zadovoljiti sve propisane normative i standarde i otkloniti sve limitirajuće faktore u razvoju kardiohirurgije, interventne kardiološke dijagnostike i vaskularne hirurgije u Bosni i Hercegovini.

“Centar za srce BH“ predstavlja kontinuitet rada i razvoja Klinike za kardiovaskularne bolesti Tuzla u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.  Tim kardiologa, kardiohirurga i ostalog medicinskog osoblja nastavio je rad u novom kompleksu koji obuhvata kliničku ustanovu zajedno sa hotelsko-apartmanskim objektom koji služi za smještaj porodica pacijenata koji su na liječenju u Centru.

Specijalna bolnica “Centar za srce BH“ u svojoj organizaciji obavlja sadržaje rada sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranje te prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite koji se finansiraju iz Fonda solidarnosti putem vertikalnih programa Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH. Na ovaj način sva osigurana lica koja žive na teritoriju FBiH imaju besplatno liječenje u najmodernijoj ustanovi ovog tipa u ovom dijelu Evrope.

“Centar za srce BH“ je sklapanjem posebnih ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, te Zavodom zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta omogućio liječenje pacijenata oboljelih od kardiovaskularnih bolesti na „Uputnicu“ sa čitavog teritorija Bosne i Hercegovine.

 

“Centar za srce BH“ je za svoje potrebe u podmirenju medicinsko-tehnološkog procesa,  obrade,  operativnih zahvata i postoperativne njege, za sadržaje koji nisu razvijeni u Centru, ugovorom regulisao odnose sa drugim zdravstvenim ustanovama i na taj način obezbijedio njihovo učešće u kompletiranju tehnološkog procesa za tretman bolesnika (dio aboratorijske djelatnosti, transfuziologiju, imunologiju, patologiju i drugo).

Gradnjom ovakvog Centra stvoreni su uslovi za edukaciju, kao i prenošenje stručnih iskustava i praktičnog radaputem telemedicine (učenje na daljinu) čime se ostvaruje jedan od zadataka iz domena edukacije u Centru za srce BH. 

Najnaprednija tehnologija i oprema za hirurške i angio sale, intenzivnu njegu, bolesničke sobe, kabinete, ambulante i dr. nabavljena je od poznatih svjetskih i evropskih brandova kao što su:

  • Siemens
  • Schiller
  • Getinge
  • KLS Martin group
  • HP itd.

Uz najmoderniju opremu ustanova je u potpunosti informatizirana namjenskim bolničkim software-om koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenta od prijema do otpusta iz bolnice te kontrolu i brigu za pacijenta nakon njihovog boravka u Centru.